5 online players
server isonline
english česky
5 players online
50 percent
3
50 percent
2
Reset weekly capů5.3. v 06:36
Slosování loterie6.3. v 11:37

iCe Online - stránky free World of Warcraft: Cataclysm serveru

Pravidla serveru

OBECNÉ INFORMACE

 • Dobrovolnou registrací a hraním na serveru hráč čestně prohlašuje, že vyjadřuje souhlas se vším níže uvedeným a že se tato pravidla zavazuje znát a dodržovat.
 • Neznalost pravidel neomlouvá!
 • GM je nejvyšší autoritou ve hře. Jeho rozhodnutí může změnit pouze Administrátor.
 • Výklad pravidel je v kompetenci pouze GM a adminů.
 • Veškerá data uložená na serveru jsou majetkem provozovatele, tudíž nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu věcí ve hře. GM nenahrazují ztracené předměty a zkušenosti ani v případě, že zmizely chybou scriptů, emulátoru, či jinou.
 • Služba je poskytována zdarma a její provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé jejím využíváním nebo její nedostupností/nefunkčností. Provozovatel neposkytuje žádné záruky ohledně chodu služby. Služba můľe být kdykoliv bez předchozího upozornění částečně pozastavena nebo zcela zrušena. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za vaši případnou morální či psychickou újmu na zdraví. Proto je-li Vám méně jak 12 let, vyžádejte si souhlas rodičů.
 • Je přikázáno dodržování zákonů České a Slovenské republiky a též zákonů morálních (je zakázáno protizákonné, rasistické a vulgární chování).
 • Při komunikaci s GM se chovejte slušně. Urážlivé či vysmívající se chování vůči administrátorovi či GM bude trestáno, stejně jako útočení na něj.
 • Jestliže za Vámi z jakéhokoliv důvodu přijde GM, jste povinni s ním spolupracovat, kdekoliv a za jakýchkoliv podmínek!
 • Je zakázáno vydávat se za Game Mastera, snažit se získat Login / Pass od hráče. GM po Vás nikdy tyto údaje chtít nebude!
 • Pokud GM není k dispozici, použijte funkci ticket přímo ve hře. Za posílání urážlivých ticketů následuje trest.
 • GM jsou vybíráni Administrátorem.
 • Zákaz propagace jiného serveru.
 • GM neodpovídají za ztrátu postavy na účtu vlastní vinou hráče. Pokud víte, že nějaký kamarád zná Vaše heslo, změňte si jej pomocí příkazu .account password (tvar příkazu je .account password stareheslo noveheslo noveheslo) , jinak se může stát, že Vám smaže dlouhodobou práci. To samé platí, pokud máte na účtu nějaké lehce uhodnutelné heslo (wow, ahoj, apod). Pokud se připojujete pouze z jedné IP adresy, lockněte si account pomocí příkazu .lockaccount. GM za takto ztracené postavy neodpovídají a nebudou Vám ze záloh navráceny.
 • GM Team nepodporuje výměnu postav mezi hráči.Vlastníkem postavy je hráč s platným registračním mailem.
 • Jsou zakázány addony typu GuildMap (zobrazovaní kohokoli na mapě, kromě členů svého raidu/party)

PRAVIDLA

 • Je přísně zakázáno zneužívání herních chyb - bugů (chybných nastavení HP, ekonomiky, zřejmých chyb emulátoru aj.) i jejich šíření. Kdokoliv bude přistižen při zneužívání jakýchkoliv chyb v ekonomice hry (tzn. Rýžování peněz z buglých dropů z creepů/objectů) i herním systému vůbec, bude přísně potrestán (odebrání věcí, peněz, ban), i v případě, že dotyčný bug není přesně definován v pravidlech.
 • Každý hráč je povinen nahlásit bude-li vědět o překračování pravidel.
 • Zákaz vstupu do Northrendu hráčům s levelem nižším než lvl68 pod trestem snížení levelu postavy o 5 a k tomu sběr 500 banánů.
 • Za opakované porušení pravidel jsou udělovány tvrdší tresty.
 • Tresty jsou ve formě buď tzv. sbírky banánů (viz. Forum) nebo banu.
 • Jsou zakázány programové úpravy (hacky) herního klienta a změny v souborech,  stejně tak i použití jakýchkoli externích "pomocných" programů (botů), do této kategorie patří i Multiboxing, který na serveru není tolerován.
 • Kanál Looking For Group slouží jen ke hledání group. Nic jiného. Trestáno mute (vypnutím možnosti užívání chatu).
 • Ve hře dodržujte obecná pravidla slušného chování. Je zakázáno používáni vulgarismů, spamování, obtěžování ostatních hráčů (platí pro slova i činy), apod. Do nadávek se počítají i zkratky nebo nahrazené písmena (kkt, pi*o).
 • JE zakázáno si na veřejných kanálech (krčma, general, lookingforgroup apod.) měnit barvu písma, stejně jako jsou zakázána různá makra ASCII obrázků. Trestat se bude mutem, při opakovaném prohřešku banem nebo plantáží.
 • Bany, popřípadě mute, za nadávání se udělují v rámci veřejných kanálů, normální řeči (/S , /yell ...) a whispy ke GM. Nebudeme trestat tyto věci, budou-li ve whispech nebo soukromých kanálech (whispy, partychat, guildchat, raid atd). Když vám někdo nadává/uráží vás, dejte si ho do ignore (v socialu si hráče označte a dejte ignore) nebo řešte domluvou (s party/raid leaderem popřípadě s guildmasterem či jeho zástupci -> "podmínka", snížení viníkova guildranku, vyloučení ... vše na "vůdcích"). V extrémních případech lze akceptovat prosby guildmasterů o výstražný mute. Battleground chat je veřejný kanál, tudíž za nadávky/urážky v tomto kanálu bude trest následovat!
 • Jména postav a guild nesmí obsahovat vulgární výrazy, ani rasistický, nebo jinak nevhodný podtext. Taktéž nesmějí být nesmyslné a je zakázáno záměrně zaměňovat podobná písmena.(smazání postavy/Guildy nebo přejmenování)
 • Při posílání screenů je nutný váš komentář případně popis/zvýraznění , použijete-li k zaslání PM zde na fóru / vzkaz na icq, v době kdy není dotyčný GM k dispozici. Nebudeme se zabývat zprávami obsahující jen odkaz na screen, nebude-li opravdu zřejmý. Screeny bez combat logu nepřijímáme - nic z nich pořádně nejde zjistit.
 • Limity na lvl neexistují. Jen u Raid Dungeonů - 58+ resp. 60+ pro Azeroth, 70 pro Outland, 80 pro Northrend
 • Sledujte pečlivě sekci na foru ohledně provozu dungeonů.
 • Zákaz používaní zmenšujících potionů v BG.
 • Zákaz Warlockům ochočovat si (enslave) jakékoliv elitní creepy, nebo creepy s více jak dvojnásobnou HP, než má Warlock.
 • Zákaz útočení v počáteční lokaci DK.

WARLOCK:

 • Zákaz Warlockům ochočovat si (enslave) jakékoliv elitní creepy, nebo creepy s více jak dvojnásobnou HP, než má Warlock.

DEATH KNIGHT:

 • Zákaz útočení v počáteční lokaci DK.

ZÁVĚR

 • Pravidla se mohou kdykoli změnit. Na tuto skutečnost budete upozorněni na fóru v sekci Pravidla serveru.
 • Hráč je povinen sledovat sekci pravidel, nejlépe před každým vstupem do hry, po přestávce delší než několik hodin. V pravidlech mohou být důležitá oznámení a místní nebo časově omezené úpravy pravidel, bez jejichž znalosti se můžete ve hře dopouštět prohřešků konáním jinak normálních činností.