0 online players
server isonline
english česky
0 players online
50 percent
0
50 percent
0
Next currency cap reset29.2. at 06:36
Next lottery draw23.2. at 11:37

iCe Online - free World of Warcraft: Cataclysm server page

Druhá várka databázového kurzu
05. 11. 2015, 20:25, written by Gregory

Dobrý večer, hráči

Pred niekoľkými týždňami sme spustili nový projekt, ktorého hlavnou úlohou bolo zaškoliť nádejných adeptov v oblasti MySQL databázy, ako aj ponúknuť jednu z možností, ktorou by mohli pomôcť serveru. I napriek tomu, že kurzy stále prebiehajú, zmenila sa jedna dôležitá položka, ktorou je počet záujemcov - znížil sa takmer o polovicu. Dôvody boli rôzne, buď nejaké osobné problémy, či nedostatok času alebo strata záujmu, preto hľadáme ľudí, ktorí by o takéto "zaškolenie" mali záujem, a pravdepodobne by v blízkej dobe neboli odradení už spomínanými prekážkami.

Najprv by sa však patrilo spomenúť, ako to vlastne celé prebieha, keďže pri prvom vyhlasovaní sme ešte presne nevedeli, akú formu projektu ponecháme. Nuž teda, hlavným zdrojom nových informácii je vlastný topik, do ktorého každých niekoľko týždňov pribudne obsiahly príspevok, zaoberajúci sa hneď niekoľkými témami, či už teoretickými, alebo viac praktickými. Pre túto variantu sme sa rozhodli kvôli tomu, lebo by nebolo fyzicky možné vysvetľovať všetky body každému záujemcovi individuálne, neznamená to však, že ste odkázaní len na jedno jediné vlákno. Práve naopak, dvere sú otvorené, a pokiaľ sa ktokoľvek chce o danej téme dozvedieť viac, niečomu nerozumie, alebo sa skrátka potrebuje uistiť, môže na to využiť buď vlákno, ktoré bolo vytvorené pre takéto účely, alebo sa pýtať priamo pomocou súkromných správ. A aby ste zistili, či ste preberaným témam naozaj porozumeli, a či ich viete prakticky využiť, po každej kapitole nasledujú testovacie úlohy, kde si vyskúšate napríklad tvorbu vlastných NPC či itemov. Nenechajte sa odradiť, nie sú to typické školské domáce úlohy, nikto vás nebude haniť, pokiaľ ich nesplníte, malo by to však slúžiť ako pomôcka na precvičenie novonabudnutých vedomostí.

Pokiaľ si teda myslíte, že by vám takýto kurz pomohol a bavil vás, napíšte mi pomocou súkromnej správy (http://forum.ice-wow.eu/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=6509) prihlášku, do ktorej zakomponujete základné informácie o vás, vaše skúsenosti s World of Warcraft, a aj serverom iCe Online, či inými, podobnými, projektami.

Z našej strany to je všetko, ďakujeme za prečítanie a tešíme sa na prípadnú spoluprácu

iCe GM tím